top of page
pic_bio_9M.jpeg

д-р БОРИСЛАВ МАТЕЕВ,дб

Д-р Борислав Матеев е клиничен ембриолог по професия. Университетски преподавател, съдебен експерт и консултант в сферата на асистираната човешка репродукция и репродуктивната биология. Има докторска степен в областта на  „Клетъчната биология", както и магистърски степени по „Молекулярна биология и биотехнологии“ и „Здравен мениджмънт и обществено здраве“. Член на „Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология“ (ESHRE), „Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве“ и „Българската асоциация по репродуктивна човешка ембриология“.

Обществена дискусия по програмата на Община Пловдив за подпомагане двойки с репродуктивни проблеми
хотел Holiday Inn Пловдив 
04.02.2020
ХХI National congress of Infertility and Reproductive Health
Rila Hotel,Borovetz
05-08.03.2020

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

The haute cuisine of the IVF laboratory
Barcelona, Spain
21-22..05.2020 

RECENT ARTICLES

bottom of page